Zadzwoń do nas!

+ 48 506 018 492

ROCKWOOL Polska zakład w Cigacicach

Prace w powyższym zakładzie polegały na demontażu przestarzałej linii produkcyjnej wełny skalnej CIG 1 i 2.
Urządzenia, oprzyrządowanie oraz instalacje technologiczne zostały kompleksowo zdemontowane, załadowane do pojemników kontenerowych i przekazane do firm zajmujących się unieszkodliwianiem i utylizacją odpadów w myśl ustawy o gospodarowaniu odpadami.
Zdemontowano również dwie suwnice bramowe oraz wyburzono: chłodnie wentylatorową oraz trzy budynki o łącznej kubaturze 6.500,00 m³ włącznie z fundamentami oraz drogi i dojścia do budynków.
Gruz powstały w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych w całości poddany został procesowi recyklingu (przetworzenie na kruszywo budowlane) z użyciem mobilnych kruszarek szczękowych.
Inwestor w całości wykorzystał pozyskany materiał na utwardzenie: placów, chodników, dróg oraz jako podbudowę pod posadzki w nowo budowanych obiektach.

  • Hala magazynowa nr 1 ok 3.000,00 m³
  • Hala magazynowa nr 2 ok 3.500,00 m³