Zadzwoń do nas!

+ 48 506 018 492

ROCKWOOL Polska zakład w Małkini

Demontaż linii produkcyjnej MAL 5 i 6 – etap I
Prace w powyższym zakładzie polegały na demontażu przestarzałej linii produkcyjnej wełny skalnej MAL 5 i 6.
Urządzenia, oprzyrządowanie oraz instalacje technologiczne zostały kompleksowo zdemontowane,załadowane do pojemników kontenerowych i przekazane do firm zajmujących się unieszkodliwianiem i utylizacją odpadów w myśl ustawy o gospodarowaniu odpadami łączna ilość zdemontowanych elementów stalowych ok 900 ton.
Wyburzono dwie komory filtrów łącznej kubaturze 540,00 m³ włącznie z fundamentami.
Gruz powstały w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych skażony substancjami fenolowymi, zabezpieczono, załadowano i wywieziono na uprawnione składowiska.
Grunt z wykopów skażony substancjami azbestu, zabezpieczono, załadowano i przekazano na uprawione składowiska.