Zadzwoń do nas!

+ 48 506 018 492

Dwie złote zasady którymi się kierujemy:

Nie składamy obietnic, których nie możemy dotrzymać

Nigdy nie okłamujemy klienta

Wszystkie prace są wyceniane indywidualnie. Prosimy o kontakt w sprawie wyceny.

Poniżej znajdą Państwo aktualną ofertę:

Nadzorowanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i budowlanych

Od rozpoczęcia aż do zakończenia.

Projektowanie, wszelkie sprawy formalne, pozwolenie na rozbiórkę / budowę, wykonanie robót, zgłoszenie zakończenia.

Rozbiórki mechaniczne

Metoda polega na użyciu ciężkiego sprzętu – maszyn budowlanych, koparek z zamontowanym osprzętem hydraulicznym.
Metoda mechaniczna jest bardzo wydajna i wyraźnie redukuje czas przeznaczony na wykonanie zadania, co w efekcie pozwala wcześniej rozpocząć właściwe prace rozbiórkowe i budowlane.

Rozbiórki ręczne

Wyburzenia i rozbiórki ręczne znajdują zastosowanie między innymi w obiektach, w których konstrukcja przeznaczona jest do dalszego użytkowania w całości lub też w dowolnej części. Stosowane  w obiektach gdzie nie można zastosować sprzętu ciężkiego  np. sąsiedztwo obiektów narażonych na uszkodzenie, brak miejsca, itp.

Niwelacja terenu

Jest to proces, który składa się z dwóch etapów:

  • wykonania pomiarów
  • fizycznego wyrównania terenu

Za pomocą specjalistycznych narzędzi wyznaczana jest różnica pomiędzy dwoma lub wieloma punktami na danym terenie.

Następnie w oparciu o pomiary wyrównuje się teren przy pomocy maszyn oraz sprzętu budowlanego.

Recykling

W trosce o środowisko naturalne i w myśl ustawy o ochronie środowiska, firma nasza dokłada wszelkich starań w poprawieniu postępowania kontrahentów z wytwarzanymi odpadami.Materiały, które niektórym wydają się jako bezużyteczne odpady staramy się przywrócić do ponownego użytku, dokonując segregacji i nadając im nowe życie jako wartościowy surowiec budowlany, minimalizując przy tym ich ilość przekazaną na uprawnione składowiska.

 

Pozyskane materiały nieszkodliwe takie jak: elementy stalowe, szkło, drewno, itp. przekazujemy do hut lub innych wyspecjalizowanych zakładów w celu ich ponownego przetworzenia, natomiast materiały zaliczane do grupy materiałów niebezpiecznych np. zawierające azbest, skażone substancjami ropo pochodnymi, PCB, itp., przekazujemy na uprawnione składowiska.
Gruz powstały w procesie rozbiórek i postrzegany jako odpad podlegający utylizacji, zmienimy w wartościowy surowiec przy użyciu kruszarek szczękowych, które posiadamy.

 

Uzyskany surowiec, może zostać wykorzystany ponownie w budownictwie jako podbudowa, pod: drogi, place, chodniki oraz podbudowa pod posadzki wewnątrz budynków.
Metoda ta obniża w dużym stopniu koszty procesu inwestycyjnego eliminując potrzebę zakupu nowych materiałów.

Cięcie i wiercenie otworów techniką diamentową w żelbecie, betonie, cegle, itp.

Kiedy niema możliwości wyburzenia budynku lub konstrukcji inżynierskiej  ręcznie lub z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, pojawiamy się my wykonując mechaniczne rozbiórki techniczne z użyciem technik diamentowych (wiertnice, piły tarczowe, cięcie liną, itp.), oraz robotów wyburzeniowych BROKK. Dzięki nieustannemu rozwojowi techniki oraz zdobytemu doświadczeniu naszych pracowników wykonujemy rozbiórki i wyburzenia konstrukcji z różnych rodzajów materiałów budowlanych takich jak: żelbet, beton, cegła czy kamień.

 

Rozbiórki metodą minerską

Jest to najszybsza metoda rozbiórki budynków.  Metoda ta polega na wyburzaniu za pomocą ładunków wybuchowych. Skraca czas trwania prac, pozwala na realizację zadań niewykonalnych inną technologią.

Prace ziemne i wykopy

Prace ziemne to wydobywanie gruntu naturalnego i usuwanie go z pola budowy lub też jego przemieszczanie albo odpowiednie kształtowanie.

Jednym z rodzajów robót ziemnych są zaś wykopy budowlane, niezbędne do wykonywania podziemnych części budynków i innych obiektów budowlanych oraz posadowienia ich fundamentów.

Wynajem maszyn budowlanych

Oferta sprzętu budowlanego obejmuje szeroką gamę maszyn i urządzeń do wielu zastosowań budowlanych, także tych specjalistycznych. Dostępne są sprzęty o różnych parametrach technicznych, co pozwala na dobór odpowiedniego urządzenia do wymagań danej inwestycji. Sprzęt budowlany to wyłącznie najlepsze światowe marki, a przez to dostęp do najnowocześniejszych technologii.